Opdracht code : 5067
Korte omschrijving :BIP Rotterdam, team keurpunten
Functie 1 :Toezichthoudend Dierenarts-practitioner
Functie 2 :
Niveau :Academisch
Richting :Diergeneeskunde algemene bevoegdheid
Regio :West Nederland
Sector :Overheid
Periode :02/01/2018 - onbepaalde tijd
Omschrijving
Wil jij werken in een dynamische omgeving en bezig zijn met de voedselveiligheid? In opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit zoeken wij een

TOEZICHTHOUDEND DIERENARTS/PRACTITIONER m/v

voor werkzaamheden in de BIP (Buitengrens Inspectie Post) Rotterdam-Haven team importkeuringen

Het betreft een baan voor gemiddeld 24-28 uur per week.

Officieel Dierenarts NVWA Directie Keuren
Als Inspecteur Dierenarts (Practitioner) bij de NVWA kom je te werken in het team Importkeuring Rotterdam wat verantwoordelijk is voor de uitvoering van toezicht op import van producten van dierlijke oorsprong en levende producten, afkomstig uit derde landen (zijnde niet EU-landen). Volksgezondheid, Voedselveiligheid en diergezondheid zijn telkens zeer belangrijke wegingsaspecten hierbij. Hiertoe verricht je documentencontroles, overeenstemmings- en materiële controles. Daarnaast voer je in voorkomend geval exportcertificeringen uit.

Import van producten van dierlijke oorsprong
De basis is Europese en nationale wet- en regelgeving op het terrein van volks- en diergezondheid. Je neemt beslissingen bij de organisatie van keuringen, de analyse van de keuringsresultaten, de te treffen vervolgacties en je geeft voorlichting/informatie aan bedrijven. Je onderhoudt contacten met het bedrijfsleven zoals importeurs, expediteurs, koel- en vrieshuizen maar ook met de douane en collegae in andere EU-lidstaten. Je begeleidt één of meerdere assistenten met wie je veelal in teamverband werkt. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de keuringen en rapporteert aan de teamleider en de Senior Toezichthoudend Dierenarts.

Omschrijving organisatie:
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentproducten en handhaaft de natuurwetgeving.
Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat voedsel en andere producten veilig zijn. Daarom moeten ondernemers zich houden aan nationale en internationale wetten en regels. De NVWA ziet er op toe dat ondernemers dat ook doen. Daarnaast controleren we of er correct wordt omgegaan met dieren en de natuur.
De NVWA brengt in kaart waar de risico’s voor mensen, dieren en de natuur het grootst zijn. We beoordelen deze risico’s en treden op waar nodig. Onze handhaving is gericht op het beïnvloeden van nalevingsgedrag. Dit doen we door bijvoorbeeld inspecties, communicatie en opsporingsonderzoek. Verder heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Omschrijving afdeling:
De import uit niet-EU landen groeit gestaag. De afdeling Importkeuring van de divisie Veterinair en Import (V&I) controleert producten van dierlijke oorsprong, levensmiddelen, levende dieren, diervoeders en consumentenproducten. Dit controleren wij met een vijftal teams aan de buitengrenzen van Nederland. De haven van Rotterdam, Schiphol en de haven van Amsterdam is onze werkplek. Vanwege het vertrek van enkele dierenartsen is op korte termijn behoefte aan de inzet van extra dierenartsen om de inspecties en keuringen op producten van dierlijke oorsprong uit te voeren.

Geboden:
Functie als dierenarts-practitioner in dienst van FlexVet en gedetacheerd bij de NVWA
Gemiddeld voor 24-28 uur per week
Werktijden vinden in diensten plaats van 7.00 - ong.15.00 uur en van 14.00 - ong. 21.30 uur
Aanstelling en beloning volgens de geldende regeling voor dierenarts-practitioners via FlexVet.

Nadere info hieromtrent kunt u inwinnen bij FlexVet.

Functie-eisen:
- je hebt een afgeronde in Nederland erkende opleiding tot dierenarts;
- je bezit goede contactuele eigenschappen en goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift, zowel in het Nederlands als in het Engels;
- vaardigheid in het analyseren en kunnen vertalen van ontwikkelingen in relatie tot het eigen toezichtgebied;
- veterinaire wet- en regelgeving maak je je snel eigen;
- je bezit een in Nederland geldig rijbewijs B;
- je bent in bezit van eigen vervoer/auto t.b.v. het bereiken van de keurpunten
- Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze hoeft pas te worden aangevraagd en overlegd na de werving & selectieprocedure.
Competenties:
- stressbestendig;
- samenwerken;
- integriteit;
- onafhankelijke oordeelsvorming;
- accuratesse;
- klantgerichtheid.

Door de specifieke aard van de werkzaamheden en het bestaande kwaliteitssysteem dienen nieuwe medewerkers geschoold en ingewerkt te worden volgens de daarvoor geldende procedures (de werkzaamheden zijn geaccrediteerd cf ISO-norm 17020). De inwerkperiode strekt zich uit over een periode van 6-8 weken. Na een beoordeling of de werkzaamheden uitgevoerd worden zoals vereist, kan de nieuwe medewerker zelfstandig tewerkgesteld worden.

Heeft u interesse, neemt u dan contact op met Hans van Embden of Yvonne van Roon op telefoonnummer 053-5725548.

Ik wil reageren maar ben nog niet ingeschreven

Ik wil reageren en ik ben al ingeschreven

Terug